CURRICULUM VITAE
(geactualiseerd op 26-10-2019)

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam: Ronald Anton Gase
Geboren: Amsterdam, 12-07-1951
Burgerlijke staat: gehuwd, twee kinderen: Thomas Antoine Gase (10-12-1989) en DaniŽl Cornelis Gase (20-08-1992)
Godsdienst: geen

HOOFDBETREKKINGEN
- Voorzitter College van Bestuur Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden sinds 01-09-2018
- Voorzitter College van Bestuur
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord, 01-01-2011 - 30-11-2018,
- Algemeen Directeur
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord, 2001-2010,
- Voorzitter College van Bestuur Van der Meij College, Alkmaar, 01-08-2010 - 30-11-2018,
- Lid College van Bestuur Van der Meij College, Alkmaar, 2008-2010,
- Voorzitter College van Schoolleiders Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord, 1995-2018,
- Voorzitter Centrale Directie, Jan van Scorel College (thans Stedelijk Dalton College Alkmaar), Alkmaar, 1995-2001 en 2002/2003,
- Rector, Jan van Scorel College (thans Stedelijk Dalton College Alkmaar), Alkmaar, 1989-1995,
- Conrector havo/atheneum bovenbouw, B.A.C. Schagen (thans onderdeel Regius College), 1986-1989,
- Afdelingsleider (coŲrdinator) 4/5 havo, B.A.C. Schagen (thans onderdeel Regius College), 1981-1984,
- Leraar schei- en natuurkunde, B.A.C. Schagen (thans onderdeel Regius College), 1979-1986,
- Leraar scheikunde, sg. Gerrit van der Veen (thans Gerrit van der Veen College), Amsterdam, 1978-1981,
- Wetenschappelijk medewerker Universiteit van Amsterdam, 1974-1978 (in de periode september t/m december 1977 gedetacheerd aan het Institute for Chemical Research van de universiteit van Kyoto in Japan). De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in een proefschrift en een tiental publicaties in internationale tijdschriften,
- Leraar wis- en natuurkunde, Cartesius Lyceum, Amsterdam, schooljaar 1973/1974.

NEVENBETREKKINGEN, NEVENTAKEN EN NEVENACTIVITEITEN
- Voorzitter bestuur Vereniging Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland VO/VSO, 2001 - heden,
- Voorzitter Bestuurlijk Overleg Voortgezet Onderwijs (BOVO) Noord-Kennemerland (NK), voorheen ALV II VO NK, Regioberaad NK en rectoren-/directeurenberaad regio NK, 1997 - heden,
- Rector osg Huygenwaard, 01-05 t/m 31-07-2004 en 21-06-2006 t/m 31-07-2008,
- Rector Berger Scholengemeenschap, 01-08 t/m 30-11-2001,
- Rector/Voorzitter Centrale Directie RSG Wiringherlant, Wieringerwerf/Hippolytushoef, 01-01-1994 t/m 31-12-1995.


OVERIGE ACTIVITEITEN OP ONDERWIJSKUNDIG GEBIED

- Lid Raad van Advies Hogeschool InHolland, 2011-2018,
- Extern adviseur Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden, 2003-2008,
- Voorzitter projectgroep verzelfstandiging openbaar voortgezet onderwijs Den Haag/Rijswijk, maart 2001 t/m december 2002.
- Verzorging meerdaagse training op het gebied van (bovenschools) management en organisatie voor schoolleiders van het primair en voortgezet onderwijs in het departement Sibiu in RoemeniŽ, mei 2001,
- Lid Bestuur VOS (thans VOS/ABB), 1996/1997.


VOORNAAMSTE OVERIGE ACTIVITEITEN

- Onderzoeker en publicist op het gebied van politieke geschiedenis, met name van de Nederlands-Indonesische betrekkingen in de periode 1945-1962. Dit heeft, naast een vijftiental artikelen in diverse dag- en weekbladen en het mogen functioneren als kritisch meelezer van het manuscript van deel 12 van "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld Oorlog" van dr L. de Jong, geresulteerd in een tweetal boeken:
1) Misleiding of zelfbedrog. Het Nederlands beleid t.a.v. Nieuw Guinea (Anthos, 1984),
2) Beel in Batavia. Verwikkelingen rond de Indonesische kwestie in 1948 (Anthos, 1986).
- Onderzoeker en publicist op het gebied van genealogie. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd en worden regelmatig geactualiseerd op deze website.
- Lid en voorzitter (1995-1999), resp. secretaris (2000-2001) MR A.B. basisschool "de Boemerang", in 2001 gefuseerd met  "de Flierefluiter" tot "de Tandem".
- Voorzitter bestuur Hoornse Ren en Tour Club (HRTC, 2006-2011)

OPLEIDING
Promotie wiskunde en natuurwetenschappen, Universiteit van Amsterdam, 1979,
Onderwijsbevoegdheid: Eerstegraads scheikunde, tweedegraads natuurkunde, 1977,
Doctoraalexamen scheikunde, Universiteit van Amsterdam. Diploma behaald: 1974,
Kandidaatsexamen schei- en natuurkunde, Universiteit van Amsterdam. Diploma behaald: 1972,
Gymnasium-Ŗ, Cartesius Lyceum, Amsterdam. Diploma behaald: 1969.


Bijzonderheden opleiding

Toekenning studiebeurs door het Nederland-Amerika Instituut, Amsterdam, 1968
Toekenning studiebeurs door de Bataafse Internationale Petroleum Maatschappij N.V. (thans Royal Dutch Shell), 1969-1974

 

                   © 2019, R.A. Gase E-mail: