ISBN 90 6074 126 9

MISLEIDING OF ZELFBEDROG
(overige publicaties R.A. Gase over Nieuw Guinea)

In 1984 verscheen bij uitgeverij In den Toren van de hand van Ronald Gase het boek Misleiding of zelfbedrog. Het Nederlandse beleid ten aanzien van Nieuw Guinea. Dit boek is al enige jaren uitverkocht. Bij de auteur zelf kan nog een beperkt aantal exemplaren 25,- + verzendkosten worden besteld.

Misleiding of zelfbedrog kan via onderstaande links integraal via deze website geraadpleegd of gedownload worden.
1984/2021, R.A. Gase.

Voorwoord:
Hoofdstuk 1, De Indonesische onafhankelijkheidsstrijd:
Hoofdstuk 2, De kabinetten Drees en Nieuw Guinea. 1950-1958:
Hoofdstuk 3, De Amerikaanse garanties uit 1958:
Hoofdstuk 4, Het kabinet De Quay en Nieuw Guinea. Deel I:
Hoofdstuk 5, Het kabinet De Quay en Nieuw Guinea. Deel II:
Hoofdstuk 6. Conclusies:
Hoofdstuk 7. Interview prof. dr ir W. Schermerhorn, d.d. 18-09-1973:
Hoofdstuk 8. Interview prof. dr L.J.M. Beel, d.d. 07-06-1973:
Hoofdstuk 9. Interviews en correspondentie dr W. Drees, 1973:
Hoofdstuk 10. Interviews prof. dr J.E. de Quay, 1974:
Hoofdstuk 11. Correspondentie drs W.K.N. Schmelzer, 1973:
Hoofdstuk 12. Interviews dr J.H. van Roijen, 1973 en 1984:
Hoofdstuk 13. Interview mr dr J.M.A.H. Luns, 08-03-1984:

Overige publicaties van Ronald Gase over de Nieuw Guinea-kwestie:

- Interview en correspondentie met jhr mr S.J. van Tuyll van Serooskerken over Nieuw Guinea in 1987.
1987/2021, R.A. Gase.
- Interview met mr Th.H. Bot over Nieuw Guinea in 1984. 1984/2021, R.A. Gase.
- Interview met dr J. Zijlstra, Vrij Nederland, 4 januari 1986: 1986/2021,R.A. Gase.
- Interview met mr dr I. Anak Agung Gde Agung, Vrij Nederland, 18 mei 1985: 1986/2021, R.A. Gase.

Als u vragen, opmerkingen of suggesties hebt over Misleiding of zelfbedrog en/of een van de overige publicaties over de kwestie Nieuw Guinea, stuurt u mij dan een e-mail.