INLEIDING BIJ DE GENEALOGISCHE GEGEVENS VAN R.A. GASE

Als u GASE heet of anderszins geïnteresseerd bent in de geschiedenis van meer dan 230 jaar GASES in Nederland kunt u de stamboom van de Nederlandse familie GASE inzien. In deze stamboom zijn alle nazaten opgenomen van Jean-Antoine GASC, die zich rond 1790, vanuit de omgeving van Toulouse in Frankrijk, in Amsterdam vestigde, zijn dochter Catharina Maria Gase en zijn oudste zoon Thomas Antoine GASE.

Veder kunt u de kwartierstaten van Joshua GASE, kleinzoon van Ronald GASE en Carolien van STEIN, bekijken. Tevens is gedetailleerde informatie beschikbaar over herkomst en geloof van alle 128 voorouders van de beide zoons van Ronald Gase en Carolien van Stein, Thomas en Daniël GASE  behorend tot generatie VIII, hun "oudovergrootouders".

Voor een compleet overzicht van alle ruim 140.000 personen waarvan gegevens in de genealogische database van Ronald Gase aanwezig zijn verwijs ik u naar de index.

Vor foto's van vier generaties voorouders van Ronald Gase klik hier.
Voor de oudste documenten uit het familiearchief Gase klik hier.
Anna Margaretha Gase-Coenen, de afstammeling van Jean-Antoine en Thomas Antoine Gase die het langst heeft geleefd, namelijk ruim 98 1/2 jaar!!

In de Verenigde Staten bevindt zich ook een grote, niet-verwante (van oorsprong rooms-katholieke) familie GASE. De stamhouders van deze familie, Mathäus (Mathias of Matthew) en Johannes Baptist (John) GASE (GÖS of GOES), zijn ruim tweehonderd jaar geleden in Sasbach, Baden-Württemberg, Zuid-Duitsland geboren en in het begin van de 19e eeuw naar de Verenigde Staten geëmigreerd.
Ook de gegevens van de Amerikaanse familie Gase zijn in mijn Internet Stamboom opgenomen. Voor een volledig overzicht van de personen waarvan de gegevens zijn verwerkt, verwijs ik u naar de index van alle achternamen.