ISBN 90 6074 179 x

Beel in Batavia

In 1986 is van de hand van Ronald Gase bij uitgeverij In den Toren in Baarn Beel in Batavia verschenen.
Dit boek is thans niet meer verkrijgbaar, maar de inhoud kan via deze site worden geraadpleegd of gedownload.
© 1986/2021, R.A. Gase.

Voorwoord:
Hoofdstuk 1, Het kabinet-Beel en het federalisme in IndonesiŽ:
Hoofdstuk 2, IndonesiŽ, Nederland en de wereld:
Hoofdstuk 3, IndonesiŽ en de formatie van 1948:
Hoofdstuk 4, Het ontslag van Van Mook:
Hoofdstuk 5, Het kabinet Drees/Van Schaik en IndonesiŽ in 1948:
Hoofdstuk 6, De Tweede Politionele Actie:
Bijlage, brieven uit 1947-1949 van Beel aan zijn familie in Limburg:

Een uitgebreid interview met mr dr I. Anak Agung Gde Agung, gepubliceerd in Vrij Nederland in 1985, vindt u hier: © 1985/2021, R.A. Gase.

Indonesia merdeka!

In 2025 verschijnt Indonesia merdeka. 1949: het laatste jaar van de Indonesische vrijheidsstrijd.
In dit boek worden de belangrijkste gebeurtenissen vanaf het begin van de Tweede Politionele Actie in de nacht van 18 op 19 december 1948 tot en met de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 zo zorgvuldig mogelijk beschreven en geanalyseerd. Op deze wijze ontstaat uiteindelijk een compleet vervolg op Beel in Batavia.
Het boek zal te zijner tijd in delen via deze website toegankelijk worden gemaakt.
In de index kunt u nadere informatie vinden over personen die in 1949 een belangrijke rol speelden bij (de oplossing van) het Nederlands-Indonesisch conflict.