R.A. GASE: HOOFDPERSONEN UIT INDONESIA MERDEKA! 1949


Anak Agung Gde Agung, mr dr I.
, premier van Oost-IndonesiŽ
Beel, dr L.J.M., Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in IndonesiŽ van 3 november 1948 tot 1 juni 1949
Blom, mr N.S., raadadviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken
Boon, dr H.N., chef directie politieke zaken, later secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken
Bot, mr Th.H., adviseur van de minister van Overzeese Gebiedsdelen, vanaf februari 1949 van de H.V.K.
Critchley, T.K., Australisch lid van de Commissie van Goede Diensten (C.G.D.)
Cochran, H.M., Amerikaans lid van de Commissie van Goede diensten (C.G.D.)
Drees, dr W., minister-president
Elink Schuurman, T., chef directie Verre Oosten van het ministerie van Buitenlandse Zaken te Batavia
Goedhart, F.J., lid van de Tweede Kamer (PvdA)
Goes van Naters, jhr mr M. van der, fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de PvdA
Hatta, drs M., vice-president, tevens minister-president van de Republik Indonesia
Herremans, R., Belgisch lid van de Commissie van Goede Diensten (C.G.D.)
Jacob, mr H.L. s', vanaf 8 april 1949 lid van de Nederlandse delegatie; vanaf 26 juli 1949 Gedelegeerde van het Opperbestuur in IndonesiŽ en vanaf 4 augustus 1949 tevens voorzitter van de Nederlandse delegatie in Batavia
Kleffens, mr J.H. van, ambassadeur te Washington
Klompť, mw dr M.A.M., lid van de Tweede Kamer (K.V.P.)
Koets, dr P.J., directeur van het kabinet van de H.V.K.
Lovink, dr A.H.J., secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken; vanaf 1 juni 1949 Hoge Vertegenwoordiger van de kroon in IndonesiŽ
Maarseveen, mr H.J. van, minister van Binnenlandse Zaken; vanaf 13 februari 1949 tevens minister van Overzeese Gebiedsdelen a.i.
Mansholt, ir S.L., minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Meyerink, H.W.J.A., lid van de Tweede Kamer (A.R.P.)
Mook, dr H.J. van, luitenant gouverneur-generaal van Nederlands IndiŽ t/m 03-11-1948
Neher, L., Gedelegeerde van het Opperbestuur in IndonesiŽ t/m 31-01-1949
Pinke, A.S., vice-admiraal, commandant der zeemacht
Roem, M., voorzitter van de Republikeinse onderhandelingsdelegatie
Roijen, dr J.H. van, ambassadeur te Ottawa, Nederlands vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad en tot 4 augustus 1949 voorzitter van de Nederlandse Delegatie in Batavia
Romme, mr C.P.M., fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de K.V.P.
Sassen, mr E.M.J.A., minister van Overzeese Gebiedsdelen tot 13 februari 1949
Schaik, J.R.H. van, vice-minister-president en minister zonder portefeuille
Schokking, mr W.F., minister van oorlog en marine
Sjahrir, S., oud-minister-president van de Republik Indonesia
Soekarno, ir, president van de Republik Indonesia
Spoor, S.H., luitenant-generaal van het KNIL en legercommandant
Stikker, mr D.U., minister van Buitenlandse Zaken
Tilanus, dr H.W., fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de C.H.U.

Terug